Arhive kategorija: V – razred

Vežba 4.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA4 u folder WORD.


Vežba 3.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA3 u folder WORD.


Vezba 2.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA2 u folder WORD.


Vezba 1.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA1 u folder WORD.


Engleski jezik …

Evo jednog sajta za sve one koji žele da savladaju gramatiku engleskog jezika.

http://www.englishgrammarsecrets.com/