Arhive kategorija: Microsoft Word 2010

Vežba 4.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA4 u folder WORD.


Vežba 3.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA3 u folder WORD.


Vezba 2.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA2 u folder WORD.


Vezba 1.

Pokrenite program Microsoft Word 2010 i otkucajte tekst koji vidite na SLICI.

Kada završite sa unosom teksta, snimite dokument sa nazivom VEZBA1 u folder WORD.