Dodavanje okvira stranici u programu Microsoft Word 2010

  1. Kliknite na karticu Page Layout
  2. Odaberite opciju Page Borders
  3. Kliknite na opciju Box
  4. Podesite stil okvirne linije Style
  5. Odaberite boju okvirne linije Color
  6. Odaberite debljinu okvirne linije Width
  7. Takođe, možete koristiti već predefinisane ukrasne okvire Art
  8. Klikom na dugme OK potvrdite vaš izbor.